Deklaracja dostępności
Powszechny Spis Rolny 2020
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
21 Paź 2020 20:17

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 2 listopada 2020 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
16 Paź 2020 14:01

  Od dnia 19 października 2020 roku ruszają prace, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, związane z bieżącą naprawą mostu na rzece Wołkuszance, w ciągu drogi gminnej 102 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Paź 2020 12:53

Burmistrz Lipska ogłasza  pisemny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchmości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipsk.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Paź 2020 14:30

  Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Paź 2020 20:57

Stowarzyszenie "Pomóż Sobie" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Lipsk, na spotkanie z instruktorem zajęć tanecznych. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy w dniu 11 października 2020 r. na godzinę [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Paź 2020 13:56

  Ogłoszenie Burmistrza Lipska z dnia 7 października 2020 r. - II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR P244L stanowiącego własność Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Paź 2020 13:27

  Wyniki konsultacji dotyczące projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Paź 2020 08:52

  W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
07 Paź 2020 08:25

w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Paź 2020 14:56
 „STOP przemocy” - II edycja konkursu plastycznego dla dzieci

W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Paź 2020 12:20

  Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!

  Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
29 Wrz 2020 08:32

W ramach działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zrealizowano projekt pn. „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Wrz 2020 09:30

Burmistrz Lipska podaje do publicznej wiadomości wykaz nr GTK.6840.5.2020 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych di zbycia w drodze przetargu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
24 Wrz 2020 11:00

Burmistrz Lipska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Wrz 2020 14:45

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwołania XVII sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Wrz 2020 14:15
Konkurs „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym. „Zdrowe, smaczne, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Wrz 2020 13:08

  W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
17 Wrz 2020 11:46

W dniu 16.09.2020 roku do Urzędu Miejskiego w Lipsku wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Wrz 2020 09:01

Ogłoszenie Burmistrza Lipska z dnia 16 września 2020 r. - I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR P244L stanowiącego własność Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Wrz 2020 08:19
POWIADOMIENIE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informujeme, że z powodu prac eksploatacyjno - remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Wrz 2020 11:51

Fundacja Europejski FUndusz Rozwoju Wsi Polskiej uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji "Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II"

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
09 Wrz 2020 12:07

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uaktualniona baza danych na 2020 rok

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
04 Wrz 2020 15:16

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie zawiadamia, że w planowanym terminie od 14 września do 19 września 2020 r. na całym terenie powiatu augustowskiego, będą prowadzone szczepienia lisów wolno [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Wrz 2020 12:51

Informacja w sprawie składania wniosków do projektu budżetu Gminy na 2021 rok

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Wrz 2020 12:48

Dotyczy: działka Nr 281/6, obręb 0001 Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie, o pow. 0,0945 ha, Kw nr SU1A/00033313/3

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Wrz 2020 12:47

Dotyczy: działka Nr 316, obręb 0017 Rakowicze, powiat augustowski, województwo podlaskie, o pow. 0,5200 ha, Kw nr SU1A/00016136/3

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
01 Wrz 2020 12:17

Dołączmy do projektu "Pod biało-czerwoną" i postawmy maszt na którym zawiśnie flaga Polski.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sie 2020 14:29

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2020 r. o godz. 12.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Sie 2020 12:39

SZKOŁA PODSTAWOWA W BARTNIKACH

Autobus BAU R376
Trasa: Lipsk-Kopczany-Starożyńce-Bohatery Nowe-Bohatery Stare-Wołkusz-Bartniki
Dowóz : pon.,wt.,śr.,czw.,pt.,- 645
Odwóz : pon.,wt.,śr.,czw.,pt.,-1310;1355; [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
20 Sie 2020 21:32
Zapraszamy na PISANKOWY SZLAK!

Towarzystwo Przyjaciół Lipska serdecznie zaprasza na Pisankowy Szlak!

To idealna propozycja spacerowa na te dziwne czasy - pisankowe punkty są oddalone od siebie, tłumów nie ma, sama przyjemność [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
20 Sie 2020 21:30

Jesienią 2018 r. przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności powstał Ogród Lokalnej Aktywności, który miał upamiętnić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W ogrodzie zostało wówczas zasadzonych [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
11 Sie 2020 13:49
Bezpłatna kastracja i steralizacja psów i kotów z gmin wiejskich powiatu augustowskiego

Warunkiem darmowej kastracji/sterylizacji jest zachipowanie swojego zwierzęcia. Zabiegi są wykonywane w następujących lecznicach w Suwałkach i w Augustowie:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Sie 2020 12:18

Ogłoszenie o wyborze ofert w konursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w roku 2020

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Sie 2020 11:05

woda w Wodociągu Lipsk jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
03 Sie 2020 11:03

woda w Wodociągu Skieblewo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
30 Lip 2020 12:17

 Dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Lip 2020 12:46

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godzinie 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Lip 2020 13:58

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Lip 2020 13:33

  Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Lipsk podpisała z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie Projektu [ ... ]

TOLAWięcej...
08 Lip 2020 14:31
PUCHAR GMIN

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pucharze Gmin, czyli akcji, mającej na celu zwiększenie frekwencji w niedzielnych wyborach!

  Każda z 10 gmin z naszego regionu, która [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lip 2020 13:16

  PKS Nova S.A. oddział Suwałki informuje, że z dniem 1 lipca 2020. uruchomił nowe kursy jadące przez nasze tereny. Autobus zatrzymuje się na wszystkich przystankach - szczegóły na stronie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Lip 2020 14:49
Konkurs fotograficzny

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”.

  Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Lip 2020 13:02

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości, w których do rozdania jest ponad 1,6 mln zł.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Lip 2020 13:44

Zarządzenie nr 225/20 Burmistrza Lipska z dnia 01.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158