Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Anna Kudaj
87 642 27 00, w. 19
13
2.
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Błaszczyk
87 642 27 00, w. 12
8
3.
Stanowisko ds. VAT, płatności i likwidatury
Agnieszka Rokita
87 642 27 00, w. 26
7
4.
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Mariusz Makarewicz
87 642 27 00, w. 24
7
5.
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24
7
6.
Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7
7.
  Stanowisko ds. płac
  Aleksandra Białous
  87 642 27 00, w. 12
  8
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1.
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy
Dorota Kapla
87 642 27 00, w. 17
11
2.
Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza
Katarzyna Daroszkiewicz
87 642 27 00
9
3.
Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej
Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.18
12
4.
Stanowisko ds. obsługi Rady, oświaty
Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13
18
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych
Konrad Skokowski
87 642 27 00, w. 23
17
2.
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska
87 642 27 00, w. 13
18
3.
Stanowisko ds. informatyzacji, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
Wojciech Pietrewicz
87 642 27 00, w. 27
4
4.
Informatyk
Rafał Magiera
87 642 27 00, w. 27
4
5.
Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Krystyna Wasilewska
87 642 27 00, w. 21
1
6.
  Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty
 Anna Krzywicka
  87 642 27 00, w. 21
  1
7.
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9
 8.
Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji
Anna Czarnecka – Orpik
87 642 27 00, w. 23
 17
9.
Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej
Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 23
17
10.
Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 23
17
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
25 Lis 2022 11:04

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
24 Lis 2022 13:19

Podlaski Oddział Straży Granicznej - DOŁĄCZ DO NAS - Rekrutacja trwa!!!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:55
„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:09
Jesteś płatnikiem składek?

Załóż konto na PUE ZUS!

Teraz to Twój obowiązek

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:04

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Lis 2022 11:32
25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal jest najbardziej rozpowszechnionym problemem i naglącą kwestią w zakresie praw człowieka we współczesnym świecie. Dotyka kobiet niezależnie od miejsca pochodzenia, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
18 Lis 2022 09:28

Burmistrz Lipska zawiadamia, iż w dniu 18.11.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie i przebudowie ulicy Jermakowicza Nr [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Lis 2022 12:18

  Na podstawie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Lipsk w sprawie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczegodla jednostek OSP, [ ... ]

Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
14 Lis 2022 13:58

Lokalna Grupa Działanie - Fundusz Biebrzański zaprasza mieszkańców Gminy Lipsk na spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania lLokalnej Strategii Rozwoju

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
14 Lis 2022 13:51

Ocena sanitarna wody z wodociągu Skieblewo

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Lis 2022 14:37

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy Obchodów Święta Niepodległości,
najważniejszą gwarancją niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny oraz bezpieczeństwa Jej przyszłych losów [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Lis 2022 10:45

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci elektroenergetycznej

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Lis 2022 09:38

Poniżej zamieszczamy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lis 2022 11:16

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Termin przynoszenia prac w konkursie "STOP PRZEMOCY" zostaje przedłużony do 25 listopada br. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
08 Lis 2022 11:09

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Lis 2022 11:01

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Lis 2022 14:39
Zaproszenie na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Burmistrz Lipska, Proboszcz Parafii w Lipsku oraz Dowódca Garnizonu Suwałki zapraszają na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Lis 2022 13:43

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
04 Lis 2022 14:07

Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 4 listopada [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Lis 2022 15:15

  W związku z przekroczeniem azotanów w próbkach wody z Wodociągu Skieblewo (wynik: 51,5±4,0 mg/l , winno być 50 mg/l) Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina o obowiązującym programie działań [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Lis 2022 12:16

  Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Lis 2022 14:27

Zawiadamiamy, że zostały zebrane materiały w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie ulicy Jermakowicza [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Paź 2022 13:16
Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś 2022 r.

Gmina Lipsk w tegorocznej edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś zrealizowała zadanie pn. „Eko-Kreatywni w działaniu” remont oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Paź 2022 12:13

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu [ ... ]

Ogłoszenia - Efektywność Energetyczna BudynkówWięcej...
26 Paź 2022 14:45

  Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Rodzina Roku. Głównym przesłaniem jest zauważenie i wsparcie małżeństwa oraz rodziny.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
26 Paź 2022 14:10

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok finansowanegovz Funduszu Solidarnościowego, [ ... ]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej...Więcej...
21 Paź 2022 10:32

  Burmistrz Lipska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
20 Paź 2022 14:09

Od dnia 16.09.2022 r. siedziba Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy znajduje się w Lipsku, ul. Kościelna 5.
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
18 Paź 2022 12:55

  W związku z bardzo dużym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie przekazuje informacje dotyczącą obowiązków w zakresie utrzymywania i zasad bioasekuracji [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
17 Paź 2022 12:36

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 4

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Paź 2022 13:22

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański obejmująca zasięgiem gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne rozpoczęła [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Paź 2022 09:17
„STOP przemocy” - IV edycja konkursu plastycznego dla dzieci.

W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
06 Paź 2022 08:34

  IV edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
03 Paź 2022 12:53

  Mieszkańcy Gminy Lipsk,

  W związku z napiętą sytuacją międzynarodową oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, Wojewoda Podlaski polecił gminom Województwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Wrz 2022 14:32

w prawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
22 Wrz 2022 14:47

Informacja w sprawie składania wniosków do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Wrz 2022 12:34

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - M...Więcej...
08 Wrz 2022 11:59

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Wrz 2022 11:43
ORLEN Wyścig Narodów

ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Startują w niej najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata, którzy rywalizują w barwach reprezentacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Wrz 2022 11:35
Poseł RP Jarosław Zieliński - list z okazji dożynek

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Rolnicy, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych Dożynkach Diecezjalno - Gminnych zorganizowanych w  Lipsku.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sie 2022 11:11

w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158